www.mvcr.cz

Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pr


Look up information

Alexa stats for www.mvcr.cz

Compare this site to:

traffic alexa for www.mvcr.cz

Site Seo for www.mvcr.cz

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
1 7 7 1 0
Image : There are 14 images on this website and 10 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 30,895 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes

Magestic Backlinks for www.mvcr.cz

Magestic Backlinks www.mvcr.cz

About www.mvcr.cz

Domain

www.mvcr.cz

MD5

0870789968f16e682a254a46979e01b0

Keywords

veřejná správa, státní správa, metodická pomoc obcím, modernizace veřejné správy, hodnocení dopadu regulace, územní členění státu, státní hranice a jejich vyměřování, státní, hospodářské a služební tajemství, bezpečnost, prevence kriminality, bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, osobní doklady, občanské průkazy, cestovní doklady, občan na úřadě, evidence obyvatel, rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo, petice, místní referendum, povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, archivnictví, spisová služba, zbraně a střelivo, lustrace, povolování pobytu cizinců, postavení uprchlíků, azyl, migrace, integrace, trvalý pobyt, přechodný pobyt, zelené karty, bezpečnostní výzkum a vývoj, neplatné doklady, nabídka míst, nabídka služebních míst, sbírka zákonů, správní řád, eGovernment, informační systém veřejné správy, Czech POINT, eGON, datové schránky, základní registry, komunikační infrastruktura veřejné správy, portál veřejné správy, elektronický podpis, digitální mapa veřejné správy, strukturální fondy, komunitární programy, finanční nástroje EU, Schengen, dobrovolnická služba, seznam občanských sdružení, seznam veřejných sbírek, seznam politických stran, adresy v ČR, mimořádné události, krizové řízení, krizové štáby, Bezpečnostní rada státu, slovník krizového řízení, Svět očima dětí, volby, korupce

Google Analytic UA-4477120
Charset UTF-8
Page Speed Check now
Web server MVCR
Javascript library jquery
IP Address 185.17.215.84
					
		
0		

Cross link